NISLEVGÅRD EFTERSKOLE
PRINT

Nislevgård Efterskoles Høresal i Parken er opført specielt som et identitetsskabende rum for skolens normaltbegavede, læseretarderede elever. Et rum til fordybelse. Bygningens facademurværk er opført med prægede bogstaver i facadestenene. Prægningen er udført af skolens elever under et besøg på Petersminde Teglværk på Sydfyn.

 


Sag

Nislevgård Efterskole i Otterup, ny høresal

Bygherre
Nislevgåd Efterskole

Underrådgiver
Ingeniør Torben Hansen

Udført
2004

 


En anden vinkel

Nislevgårds efterskoles hjemmeside