SANDERUM SOGNEGÅRD
PRINT

Sognegården i Sanderum er udført i den tidligere præstegårds hovedbygning. Indenfor den givne bygnings rammer er nu indarbejdet diverse mødelokaler for menighed og menighedsråd samt rammer for kirkens administration. Bygningens udtryk står i store træk udadtil som på opførelsestidspunktet, mens der indadtil er skabt et stort mødelokale med god loftshøjde gennem etablering af et hængeværk i taget.

 


Sag

Sanderum Sognegård

Bygherre
Menighedsrådet ved Sanderum Kirke

Underrådgiver
Ingeniørgruppen ved Toben Hansen

Udført
1993 - 94