ALLESØ GYMNASTIK FORENING
PRINT

Allesøhallen blev bygget af den Tyske besættelsesmagt som reparationshangar for den nyanlagte natjægerflyveplads i Beldringe.

Efter krigen ombyggede en skare af frivillige Hangaren til idrætshal.
Sammen med hallens tilbyggede cafeteria og omklædningsfaciliteter er Allesøhallen en af de største idrætshaller på Fyn.

Projektet beskriver en flérfaset udviklingsstrategi for Allesøhallen med afsæt i en øget lokal bosætning af flere tusinde nye borgere. Et delmål er at finde frem til en fremsynet og bæredygtig udviklingsstrategi for sport og idræt i den nordvestlige del af Odense.

Første fase indebar analyser af Allesø Gymnastik Forenings sammenhængskraft med lokalområdet samt en komplet gennemgang af den eksisterende bygningsmasse med afdækning af:

 

1) Bygningernes og nærområdets kulturhistoriske værdier og potentialer.

 

2) Husets byggetekniske tilstand med afdækning og budgettering af 10-års planer for vedligehold, 10-års planer for udbedring af decideret nedbrudte bygningsdele samt idéskitse til et forbedringsprojekt i tråd med udviklingsstrategien.
Halgulvets sportstekniske egenskaber i forhold til gældende krav og anbefalinger blev undersøgt i samarbejde med Teknologisk Institut.

 

Med afsæt i dette er hallens udbedringsplan iværksat.

 

Foruden arkitektfaglig rådgivning vedr. helhedsplanlægning, tilstandsvurdering, idéudvikling, budgettering m.v. har ISAGER stået for fundraising af midlerne til udarbejdelse af den kulturmiljø- og byggetekniske gennemgang, den afledte budgetterede vedligeholdelses- og udbedringplanlægning samt iværksættelse af udbedringsplanen.

 

Odense Kommunes Forstadspulje har ydet støtte til projektet.

 


Sag

Allesø Gymnastik Forening

Bygherre
Allesø Gymnastik Forening

Supplerende rådgivning
Teknologisk Institut

Omfang
2.000 m²

Udført
2009-2012

 


En anden vinkel

Allesø Gymnastik Forening

 

 

 

 

facade

 

kort

 

tilstandsrapport

 

opfoerelsen lokalhist arkiv

 

hallen

 

ankomst

fuglepersp