ODENSE LETBANE
PRINT HENT PDF

Koncept for letbanestrækning udviklet som debatindlæg for fremme af en byudviklingsstrategi, der understøtter nationale og bypolitiske bæredygtighedsmål.

 

Odense har som mange andre europæiske industribyer i de sidste 60 år fulgt en rille i pladen om udviklingen af den moderne by som den funktionsadskilte by. Arbejdspladser, indkøbsmuligheder og boligområder er udviklet i adskilte områder/centre og hånd-i-hånd med at privatbilismen og dermed også trafikplanlægningen er blevet en mere dominerende faktor end "det gode byrum"/byplanlægning for mennesker.

De adskilte funktioner bindes således typisk sammen af ring- eller indfaldsveje befolket af biler, der helst så endemålet nået nemmere og hurtigere - byen som trafikteknisk gene og helst overstået hurtigst muligt. Ringbanekonceptet tager tyren ved hornene og skaber med sin føringsvej gennem de adskilte funktioner en ny sammenhæng, som elevatoren mellem etagerne. Velplanlagte letbanestrækninger anerkendes for deres evne til at aflede massive investeringer i de stationsnære områder, hvorfor nye muligheder for revitalisering af byens historiske "bagsidekvarterer" m.v. kan bringes strategisk i spil. Østerbrokvarteret foreslås bl.a. som attraktivt udviklingsområde i pendant til Skibhuskvarteret for fremtidens vækst af bl.a. børnefamilier afledt af de store udvidelser med Nyt OUH og styrket universitet i Odense S, som letbanen betjener med flere særskilte stop.

 

I Odense S kobler ringen sig til Svendborgbanen og integrerer og understøtter/opgraderer dermed også eksisterende regional skinnetrafik. Hvor ringen møder en strategisk indfaldsvej skabes knudepunkter med let tilgængelige skift mellem transportformerne inkl. regionalbusser, så konceptet opgraderer den generelle offentlige trafikbetjening af/tilgængelighed til Fyn.

 

Den lokale letbane-ring kobles via knudpunktet Odense Banegårdcenter til den nationale plan for 1-times drift på afstandene Odense<>Århus og Odense<>København som feeder-bane. Bor man indenfor gå/cykelafstand af ringbanen, har man således højklasse offentlig transport direkte til landets øvrige store byer.

 

Ringbanekonceptet tilbyder morgendagens Odense som Europas mest tilgængelige cykelby. Ringen vil som infrastrukturen i en større lufthavn fungere som rullende fortov for alle bløde trafikanter. Med afsæt i eksisterende lokale erfaringer fra årrækken som "Danmarks Nationale Cykelby" er potentialet umiddelbart, at halvdelen af alle ture indenfor midtbyens grænser vil foregå via cykel!

 


Sag

Odense Letbane

Bygherre
Rinbanekonceptet er udviklet som debatindlæg i samarbejde med Byforeningen for Odense.

Interviews af hovedinteressenter udført for Odense Kommune i forbindelse med udviklingen af Kommunes eget koncept.

Samarbejdspartnere
ARUP Rail

Udført

2008-2011

 


En anden vinkel

ISAGER har efter forespørgsel gennemgået ringbanekonceptet ved oplæg på flg. konferencer:

 

ELMIA Nordic Rail 2011 (Jönköping)

 

Sporvagnsstädernas årsmøteskonferens 2012 (Malmø)

 

Den Innovative Jernbane 2012 (København)

 

Læs om Odense Kommunes letbaneprojekt

 

 

 

 

    

 

 

Koncept 01

 

Koncept 02

 

Koncept 03

 

Koncept 04

 

ringby

 

Koncept 05

 

Koncept 06