GRØN LANDSBY
PRINT

Kirkens bygninger fortæller historien om mere end 1.000 års samspil mellem folket og deres Gud. Bygningerne er derfor en integreret del af samfundets forståelse af, hvordan den fysiske indretning af danske lokalsamfund bør se ud. Nogle vil sige landbyens hjerte.

 

Selvom hjertet – kirken - måske er intakt i mange landsbyer, har kroppen omkring – landsbyen - lidt i mange år. Der er tale om en negativ spiral. Butikkerne lukker, skolerne nedlægges, adgang til offentlig transport reduceres, sportsforeningens medlemmer siver, bygningsmassens ejendomsværdi falder og folk flytter til de større byer.

 

Som altid er Kirken og landsbyen i samme båd og står derfor overfor fælles udfordringer. Det gælder også på bæredygtighedsområdet, hvor de fleste bygninger ligger langt fra et billigt fjernvarmenet.

Som det førende sted i verden har Samsø med sine 4 kirker for længst fået øje på de sammenhænge og koblinger, der i nutiden skaber et bæredygtigt samfund på trods af udviklingstendenser mod fattigere og fattigere lokalsamfund på landet.

 

Med inspiration fra Samsø har projekt Grøn Landsby en vision om, at kunne demonstrere hvordan kirke og lokalsamfund kan gå sammen om skabelse af bæredygtige landsbyer i et moderne perspektiv – også på fastlandet. Metoden til opnåelse af resultaterne afdækkes gennem et pilotprojekt, som følges af andre landsbyer i andre kommuner.

 


Sag

Grøn Landsby - Særslev, Ejlby, Melby Sogne

Bygherre
Grøn Landsby Komiteen

Parter i Grøn Landsby Komiteen

Menighedsrådet og sognepræsten i  Særslev, Ejlby, Melby Sogne

Nordfyns Provsti

Grøn Kirke

Særslev Borgerforening

Jullerup-Melby Borgerforening

Nordfyns Kommune

Nordfyn Erhverv

LAG Nordfyn

Kulturmiljøråd Fyn

Energitjenesten

Energiakademiet Samsø

Udført

2012-

 


En anden vinkel

Se mere om Grøn Kirke


 

 

 

 

 

images