FUGLSANGCENTERET
PRINT

Som led i markeringen af Dansk Blindesamfunds 100 års jubilæum samt Fuglsangcenterets 25 års jubilæum har Dansk Blindesamfund ønsket at gennemføre et projekt, der fornyer Fuglsangcenterets fysiske rammer og faciliteter. Ambitionen er bl.a., at projektet dels vil opfylde Dansk Blindesamfunds stigende behov for at løfte nødvendige opgaver som ikke længere falder indenfor velfærdsstatens fokusområder og dels medvirke til at fremme ny viden om tilgængelighed og livskvalitet for blinde og svagsynede.

Projektet består af en række sammenhængende delprojekter:
- Sanseverden, familieliv og sociale rum
- Sundhedsfremme for blinde
- Videncenter for kommunikation og læring samt Forum for teknologiske hjælpemidler
- Styrkelse af friarealerne omkring centeret
- Optimering af kommunikation og drift
- Klima og Miljø

 

I tilknytning hertil rummer projektet også ønsket om DGNB certificering af byggeriet, som det første indenfor kategorien "bæredygtig renovering af hotel- og konferencecentre i Danmark".

 

Jubilæumsprojektet gennemføres i et frugtbart samarbejde mellem Dansk Blindesamfund og Fredericia Kommune.

ISAGER står bl.a. for proces- og projektledelse, projektering, udførelse samt fundraising.

 


Sag

Fuglsangcenteret - 100 års jubilæumsprojekt

Bygherre
Dansk Blindesamfund

Underrådgiver
Per Diget, energikonsulent
Niras a/s

Omfang
5.800 m²

Udført
2013 -

 


En anden vinkel

Fuglsangcenteret

Dansk Blindesamfund

45 millioner kroner til blinde og svagsynede
(Fundraising: ISAGER Arkitekter ApS)

Energiprojektering af Fuglsangcentret


Fuglsangcentrets videopræsentation

 

 

 

 

 

FSC Havekarnap 4

 

FSC foto eksterioer

 

tvaersnit renov vaerelse