Print this page

 

 
BORGMESTERKONTOR
PRINT

Kristian Isager blev af tidligere stadsdirektør Bjarne Christensen på Stærmose & Isagers vegne anmodet om over en årrække at forestå en glidende istandsættelse af Odense Rådhus. I første omgang de mere repræsentative rum i huset. Herunder blev borgmesterkontoret og stadsddirektørens kontorer gennemgribende istandsat med ny teknik, ny farvesætning og nye møbler og belysning samt integreret kunst udført af bl.a. Jes Fomsgaard.

 


Sag

Odense Rådhus, borgmesterkontor

Bygherre
Odense Kommune

Omfang
50 m²

Udført
1999